Amb l’objectiu de donar resposta a l’augment sostingut de la demanda d’el sector farmacèutic, la Fundació DAU invertirà 350.000 euros per doblar la capacitat productiva delLaboratori d’anàlisi de medicaments.

Des de 2015 en què DAU va iniciar la col·laboració i el suport d’un partner farmacèutic, l’activitat de testing i certificació europea de lots de medicaments genèrics importats ha anat en augment. L’experiència, eficiència i el compromís de l’equip de Laboratori DAU ha aconseguit la confiança i el respecte dels clients.

Laboratori DAU control calidad