Ampliem l’abast de l’acondicionament de medicaments en fase d’investigació.

L’AEMPS ha autoritzat l’activitat d‘envasat de medicaments sòlids per a assajos clínics. Aquesta nova activitat complementa els serveis d’acondicionament secundari, importació i certificació de lots de fàrmacs en fase d’investigació. Secundario, Importación y Certificación de lotes de medicamentos en fase de investigación.