Laboratori DAU amplia l’equip de Qualitat per fer front a l’augment de l’activitat en l’àrea farmacèutica de laboratori de packaging i de Control de Qualitat de medicaments.

L’ampliació implica la incorporació de tècnics i tècniques de Garantia de Qualitat que donen suport a Direcció Tècnica Farmacèutica en els processos de qualificació i validació tant de nous equips com de processos de fabricació., així com en el procediment de certificació de lots.

La nova estructura d’aquesta àrea permet al Laboratori DAU consolidar-se com CMO en serveis de packaging de medicaments comercials i en fase d’investigació i certificació de lots GMP.